Counseling

Counseling is een voor imageiedereen toegankelijke en praktische therapievorm. Het doel van mij als counselor is jou te helpen bij het oplossen of hanteren van allerlei, vaak toch emotionele, problemen, het vinden van antwoorden op je vragen, het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven, het optimaal benutten van tot nu toe ongebruikte mogelijkheden en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om je functioneren weer te verbeteren.
Van grote waarde hierin zijn zelfredzaamheid en je relatie tot de omgeving. Het accent ligt dan ook bij ‘innerlijke reflectie’ en ‘innerlijke groei’. Je leert jezelf weer beter kennen, je leert om te gaan met de eigen (negatieve) emoties en met persoonlijke problemen en vragen.
Met andere woorden, ik begeleid veranderingsprocessen van emotioneel gezonde mensen die in een moeilijke fase van hun leven verkeren.

Als counselor kan ik je daarom goed begeleiden in allerlei verschillende situaties, zoals:

●  Aanhoudende stress, burn-out, depressie of somberheid
●  Onzekerheid, laag zelfbeeld, zelfacceptatie
●  Coming-out LHBT’ers, begeleiding transitieproces
transgenders
●  Verlies en rouw
●  Discriminatie en geweld
●  Stalking
●  Pesten
●  Faalangst
●  Ziekte (chronische pijn)
●  Eenzaamheid
●  Relatieproblemen en scheiding
●  Ingrijpende veranderingen, privé of op het werk
●  Angsten en fobieën
●  Trauma’s
●  Seksueel misbruik

In veel van bovenstaande situaties is het ook mogelijk EMDR toe te passen.

Counseling houdt zich derhalve niet bezig met psychiatrische stoornissen of zware psycho-sociale problematieken.