Werkwijze

Elk counseling- en coachingstraject begint met een kennismakingsgesprek. Hierbij kijken we of er een klik is. Persoonlijk vind ik dit één van de belangrijkste dingen die ten grondslag ligt aan een verder te volgen counseling en/of coachingstraject.werkwijze
Daarnaast is het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is. Ook is het goed om in dit gesprek onze wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Vanuit deze basis van vertrouwen en veiligheid is er ruimte voor jouw verhaal. Het kennismakingsgesprek duurt maximaal een half uur en is gratis, en kan eventueel ook telefonisch plaatsvinden.

Mochten we daarna met elkaar in zee willen gaan, kunnen we een vervolgafspraak maken óf direct het intake gesprek eraan vastknopen. Het intakegesprek is op deze manier onderdeel van de eerste sessie. Tijdens het intakegesprek wordt ook duidelijk aan welke vorm van therapie behoefte is. Counseling en coaching hebben vaak een overlap met elkaar. Zo kan een counselingsgesprek uiteindelijk overgaan in coaching en een coachingsgesprek toch eerst beginnen met counseling.

Als wandelcoaching al direct je voorkeur heeft dan kun je dat tijdens het kennismakingsgesprek aangeven. Dan gaan we de eerstvolgende keer naar buiten.

De EMDR-sessies vinden te allen tijde binnen plaats, dit puur om praktische redenen.

Het totale traject van counseling/coaching omvat meestal drie tot acht sessies, maar dit is volledig afhankelijk van jou als individu en van de soort hulpvraag. Huiswerkopdrachten kunnen deel uitmaken van het traject, dit om het gehele proces te ondersteunen en/of te stimuleren.

Er zijn verschillende interventie modellen die ik tijdens onze gesprekken kan inzetten, zoals:

●  RET (Rationeel-Emotieve Therapie).
●  TA (Transactionele Analyse).
●  Mindfulness
●  Voice dialogue
●  Gestalt-therapie
●  Cognitieve gedragstherapie
●  Innerlijk kindwerk
●  EMDR
●  Wandelcoaching

Welke modellen ik in onze gesprekken inzet hangt af van je hulpvraag maar ook van wat bij jou past.